Vi ger dig stöd ut i arbetslivet

Individuellt anpassad matchning mot rätt arbetsgivare

Vi ger dig stöd ut i arbetslivet

Individuellt anpassad matchning mot rätt arbetsgivare

Rusta och Matcha i Göteborg

Varmt välkommen till oss på Yrkescentrum – ett tryggt val av leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha i Göteborg. Med hjälp av ett individanpassat stöd från våra erfarna medarbetare rustar vi dig inför ett arbete, en praktik eller utbildning som du trivs och kan utvecklas inom.

Vi har ett brett kontaktnät och expertis inom många olika branscher, där du kan förberedas för allt från restaurang till juridik. Väljer du oss som din handledare i Rusta och Matcha kan du ser fram emot personlig coaching, ett välskrivet CV och en certifiering utfärdad av oss för arbetsmarknaden. Med andra ord får du en mycket god grund för en framtida karriär.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Personanpassad coaching

I tjänsten Rusta och Matcha möter du som arbetssökande erfarna och lyhörda jobbcoacher som erbjuder ett skräddarsytt stöd i ansökningsprocessen. Våra coacher har inte bara expertkunskap i branschen, utan också en förmåga att lyssna och förstå varje individuellt behov.

Genom ett nära samarbete hjälper vi dig att identifiera dina styrkor, intressen och yrkesmål, vilket skapar en solid grund för en framtida karriär.

Vare sig det handlar om att skriva CV eller personligt brev, förbereda för intervjuer eller hitta vägar till vidareutbildning, är målet alltid detsamma – att möjliggöra för varje person att ta sig till nästa steg i sin yrkesmässiga utveckling.

Rusta och matcha Göteborg

Vilka kriterier behöver du uppfylla?

För att ta del av våra tjänster måste du uppfylla några kriterier. Det är Arbetsförmedlingen själva som avgör huruvida du får ta del av programmet. Du söker därefter ersättning via Försäkringskassan. Kriterierna kan sammanfattas som tre stycken:

  1. Du ska ha fyllt 18 år
  2. Inskriven i Arbetsförmedlingen
  3. Ha rätt till Kundval Rusta och Matcha

Har du varit inskriven i Arbetsförmedlingen under en längre tid blir Rusta och Matcha aktuellt för dig. Du får sedan på egen hand välja din egen leverantör av tjänsten.

Ett unikt och brett kontaktnät

En stor fördel med Rusta och Matcha gentemot ett sökande på egen hand är att du, utöver personlig coaching, får tillgång till ett mycket brett kontaktnät. Vi har kontakt med många olika arbetsgivare runt om i Göteborg som väntar på att få anställa dig. Detsamma gäller för praktikplatser och utbildningar.

Det som särskiljer oss, bland annat, från övriga leverantörer av Rusta och Matcha är vår flexibilitet. Vi fokuserar på individuell vägledning där vi tar hänsyn till dina intressen och styrkor. Vi tar det i din takt, där tidsplaner och önskemål baseras på vad du kan och orkar. 

Behöver du språkhjälp, hjälper vi såklart till. Vad gäller matchningsstatistik, det vill säga hur många som kommer ut i arbete efter att ha tagit del av våra tjänster, måste vi få skryta lite. Vi har 65%, medan snittet på marknaden ligger på 47%.

Rusta – efter dina färdigheter och behov

Efter att du har valt oss som din leverantör av Rusta och Matcha kommer fas 2 – rusta. Här förbereder vi dig för den utbildning eller det jobb du har i åtanke. Oavsett om du vill byta karriär eller är i början av den, har vi alltid något som passar dig.

Du kommer i denna fas att bli tilldelad en personlig handledare. Denna kommer rusta, förbereda och coacha dig till det nästa steget i din karriär. Sammanfattningsvis kommer du att få hjälp med:

  • Ett professionellt skrivet CV och personligt brev.
  • Förberedelse inför framtida jobb, studier eller praktik.
  • Träna på arbetsintervjuer.
  • Matchning med relevant arbetsplats eller skola.

Matcha – få praktik, jobb eller utbildning

Efter förberedelserna kommer du att vara redo för tjänstens mål, att matchas med rätt arbetsgivare eller utbildning. Detta kommer att genomföras med hjälp av ett omfattande kontaktnät och en god branschkunskap. Vägen kommer antingen gå direkt via någon av våra många kontakter, eller via en vidareutbildning för att matcha specifika jobberbjudanden.

Vi kommer inte att göra något du inte vill. Om det känns bra för dig tar vi tillsammans steget mot det nya jobbet, den nya praktiken eller utbildningen.

Stöd oavsett bransch

Vår expertis sträcker sig över flera olika fält, vilket innebär att vi kan bistå dig i jakten på arbete, oavsett vilken sektor du är intresserad av.

Vi har kunskap och kontakter inom hotell och restaurang, vilket är perfekt för dig som älskar service och att skapa upplevelser för andra. För dig som är organiserad och har en öga för detaljer, finns det gott om möjligheter inom administration. Teknikentusiaster kan utforska karriärer inom data och IT, medan vissa kanske trivs inom marknadsföring och försäljning.

Butiksarbete, ekonomi, juridik, vård och omsorg, socialt arbete, utbildningssektorn, lokalvård, industri och bygg är andra områden där vi kan assistera dig med att hitta en anställning. Oavsett dina förutsättningar, är vi redo att stötta dig genom din resa.

Rusta och Matcha 2

Utöver vår huvudsakliga tjänst, erbjuder vi också “Rusta och Matcha 2”. Detta fungerar som en mer omfattande version av det ursprungliga Rusta och Matcha-programmet. Här tillhandahåller vi desto mer personanpassad hjälp i din strävan efter anställning eller att inleda studier.

Programmet varar oftast i sex månader men kan, om Arbetsförmedlingen tycker att det är befogat, förlängas med ytterligare sex månader. Deltagare som bedöms vara längre från arbetsmarknaden kommer att motta detta utökade stöd.

Rusta och matcha Göteborg

En trygg väg ut i arbetslivet